Doradztwo podatkowe

  • Porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych
  • Udział w kontroli podatkowej przedsiębiorcy
  • Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych
  • Sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
  • Badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych