Usługi dodatkowe

  • Zakładanie / likwidacja działalności gospodarczej
  • Opracowanie biznes planów
  • Sporządzenie rozliczeń rocznych obejmujących wszystkie rodzaje dochodów (w tym uzyskanie za granicą)
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP, PFRON
  • Sporządzenie deklaracji od podatku od czynności cywilno-prawnych
  • Sporządzanie deklaracji rozliczających otrzymanie darowizn i spadków
  • Sporządzanie polityki rachunkowości