Kadry

  • Prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych
  • Doradztwo w zakresie form zatrudnienia
  • Konsultacje i porady w zakresie prawa pracy
  • Sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS