Księgowość

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych
  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Sporządzanie ewidencji VAT
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych i zeznań