Strona główna

Nazywam się Elżbieta Joanna Sroka i prowadzę Biuro Doradztwa Podatkowego.
W roku 2005 uzyskałam wpis na listę doradców podatkowych pod nr 10389. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi jestem ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.
Oferta mojego biura skierowana jest do małych i średnich firm funkcjonujących w różnych branżach oraz do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą

Elżbieta Joanna Sroka